Monday December 4, 2023 | |

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अायोगको गठन र समस्या

देश संघीयतामा गएको छ। साथसाथै विकेन्द्रीकरणमा पनि गएको छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय तहहरू निर्माण गरेका छाैँ । तीन वटा तहका ८ वटा सरकार सक्रिय भएका छन्। संविधानले विभन्न तहका सरकारलार्इ जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारी फरक फरक छन्। केन्द्रीय तहमा जिम्मेवारी धेरै हुने नै भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तल्लो तहमा पनि प्रशस्तै अधिकार रहेका छन्। केन्द्र तहमा भएका अधिकारहरू केही केन्द्रसँग समन्वय गरेर मिलाउनुपर्ने केही स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मिलाउनुपर्ने छ।

Comments Below

विज्ञापन